Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Говийн их дархан цаазат газрын Б хэсэг 1992 оны 6 дугаар сарын 5-нд Тахийн талд Христиан Освальдын сангийн дэмжлэгээр, Монголын засгийн газар, Тахь нутагшуулах үндэсний комисс зохион байгуулж анх 5 тахийг Европоос авч ирсэн. Түүнээс хойш н Дэлгэрэнгүй...