Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Ээж уулын байгалийн дурсгалт газар Байгалийн дурсгал болохоос гадна түүхийн дурсгал болсон Ээж Хайрхан уулыг 1992 онд УБХ-ын 11-р тогтоолоор тусгай хамгаалалтанд авч улмаар Монгол Улсын Их Хурлын 1995 оны 26 дугаар тогтоолоор байгалий Дэлгэрэнгүй...