Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрууд Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сан Дэлгэрэнгүй...