Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Алагхайрхан уулын байгалийн нөөц газар Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын нутагт орших Алаг хайрхан уул нь аргаль, янгир, ирвэс, хойлог зэрэг ховор амьтан, вансэмбэрүү, сэржмядаг, юмдүүжин, эрээ гомбо зэрэг ховор эмийн ургамал бүхий үзэсгэлэнт Дэлгэрэнгүй...