Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Говийн их дархан цаазат газрын 40 жилийн ой боллоо

 

Говийн их дархан цаазат газрын  хамгаалалтын захиргаа үүсч байгуулагдсаны 40 жилийн ойг 2015 оны 08 сарын 01, 02-ны өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүллээ.  

Цөлийн бүсийн эмзэг экосистемийг унаган төрхөөр нь, нэн ховордсон амьтан ургамлыг амьдрах орчинтой нь хамгаалахын сацуу, түүх, соёлын өвийг хамгаалах, танин мэдэх, зохистой ашиглах, улмаар бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгоор Говийн Их дархан цаазат газрыг 1975 оны АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 84 дугаар зарлигаар улсын тусгай хамгаалалтанд авсан билээ.

 Монгол оронд төдийгүй дэлхийд ховорт тооцогдох мазаалай, хавтгай, хулан, хар сүүлтий, аргаль, янгир зэрэг хөхтөн болоод жороо тоодог, хулан жороо зэрэг шувууд, махир хуруут геккон, замба гүрвэл, тэмээн сүүл могой зэрэг ховор амьтад орших энэ нутгийн олон улсын ач холбогдлыг нь харгалзан 1991 онд ЮНЕСКО-ийн шийдвэрээр Олон улсын шим мандалын нөөц газрын сүлжээнд хамруулсан билээ.

  дэлгэрэнгүй мэдээллийг:  http://govi-altai.nature.gov.mn/news/241/36