Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

2017 оны анхны унага

Говийн Их Дархан Цаазат Газрын "Б" хэсгийн нутаг, Тахийн талд 2017 оны анхны тахийн унага Барс азарганы сүргээс Хатан нэртэй гүү унагалалаа.