Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Биологийн багш нарт мэдээлэл хийлээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Говийн их дархан цаазат газрын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаа хамтран "Мазаалай баавгайг хамгаалах, сурталчилах, амьдрах орчныг тэтгэх" ажлын хүрээнд аймгийн нийт биологийн багш нарт мэдээлэл хийлээ. Уг багш нар мазаалай баавгайн талаарх сүүлийн үеийн судалгаа, хийгдэж буй ажлуудын талаар сурагчдад, сумдын иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэж ажиллах юм.