Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

2014-2019 оны тоосонцорын дундаж агууламж 2014-2019 оны тоосонцорын дундаж агууламж Дэлгэрэнгүй...
Агаар бохирдуулагч хүхэрлэг хий /SO2/, Азотын давхар исэл /NO2/-ийн 2008-2019 оны дундаж Агаар бохирдуулагч хүхэрлэг хий /SO2/, Азотын давхар исэл /NO2/-ийн 2008-2019 оны дундаж Дэлгэрэнгүй...
Аймгийн төвийн агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоолоо Аймгийн Агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Есөнбулаг сумын Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, түүнд дагаж мөрдөх журмыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, аймгийн Засаг даргын 2017 оны 09 Дэлгэрэнгүй...
12-р сарын эхний 10 хоногийн агаарын чанарын мэдээ Агаарын сорьцон дахь Хүхрийн давхар исэл (SO2 ) Азотын давхар исэл( NO2)-ын хэмжээг тодорхойлсон дүн 2014 оны 12- р сарын 1-р 10 хоног Дэлгэрэнгүй...
Агаарын бохирдлын 2014 оны 10-р сарын 3-р арав хоногийн мэдээ Агаарын сорьцон дахь Хүхрийн давхар исэл (SO2 ) Азотын давхар исэл( NO2)-ын хэмжээг тодорхойлсон дүн 2014 оны 10-р сарын 3-р 10 хоногийн мэдээнээс харахад агаарт байгаа хүхрийн болон азотын давхар исл Дэлгэрэнгүй...
2008-2013 оны агаарын чанарын мэдээ 2008-2013 оны агаарын чанарын дундаж хэмжээнээс харахад тус аймгийн агаарт байгаа хүхэрлэг хий, азотын давхар исэлийн хэмжээ стандартаас бага байна. Дэлгэрэнгүй...