Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

Агаар дахь бохирдуулах бодисын хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл, эрүүл мэндийн зөвлөгөө Агаар дахь бохирдуулах бодисын хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэхдээ озон, тоосонцор, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, хүхрийн давхар исэл, азотын давхар исэл зэрэг агаар дах түгээмэл тархалттай Дэлгэрэнгүй...
Агаар бохирдуулагчийн зөвшөөрөгдөх түвшин Гадаад орчны агаарын түгээмэл бохирдуулагчийн хүлцэх агууламж болон зөвшөөрөгдөх түвшинг дараах хүснэгтэнд үзүүллээ. Үүнд: Дэлгэрэнгүй...
Агаар дахь гол бохирдуулах бодисын тодорхойлолт Озон (O3): Гурван атомт хүчилтөрөгчөөс тогтсон хий төлөв байдалтай нэгдэл. Озон нь атмосферийн дээд давхарга болон газрын гадарга орчмын агаарт байдаг бөгөөд озон хаана байгаагаас шалтгаалж хүний эрүү Дэлгэрэнгүй...