Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

Говь-Алтай аймгийн агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр Говь-Алтай аймгийн агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр Дэлгэрэнгүй...
АГААРЫГ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОН ХҮРТЭЛ БАРИМТЛАН АЖИЛЛАХ "АГААРЫН ЧАНАРЫН ДЭД ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"-Г БОЛОВСРУУЛЖ БАЙНА. ИРГЭН ТА ЭНЭХҮҮ ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛД САНАЛ Дэлгэрэнгүй...