Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

Говь-Алтай аймгийн агаарын чанарын төлөв байдал Агаарын чанарын мэргэжлийн албаны салбар “Агаарын чанарын хяналтын харуул”-ыг 2008 онд байгуулж, агаарын чанарыг судлах стандартын путк, тоног төхөөрөмжийг аймгийн МХГ-ын хашаанд суурилууллан ажиллуул Дэлгэрэнгүй...