Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний албаны танилцуулга Говь-Алтай аймаг нь далайн түвшнээс дээш дунджаар 2000 гаруй метр хүртэл өргөгдсөн уулархаг гадаргатай, говиос таг хүртлэх байгалийн хэд хэдэн бүс бүслүүрийг хамарсан 144.1 мянган хавтгай дөрвөлжин ки Дэлгэрэнгүй...