Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

2018 оны агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тайлан 2018 оны агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тайлан Дэлгэрэнгүй...
2017 оны агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тайлан 2017 оны агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тайлан Дэлгэрэнгүй...
Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого хийж дууслаа Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого хийж дууслаа Дэлгэрэнгүй...
Агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүд Говь-Алтай аймгийн агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүд/2012 он/ Дэлгэрэнгүй...