Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

2017 оны агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тайлан

2017 оны агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тайлантай танилцана уу.

/upload/files/TAILAN-2017.pdf