Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

Аймгийн төвийн агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоолоо

Аймгийн Агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Есөнбулаг сумын Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, түүнд дагаж мөрдөх журмыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, аймгийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/251-А/303 дугаар хамтарсан тушаал, захирамжаар баталлаа.
Иймд бүсэд оршин суугаа айл өрх, аж хуйн нэгж, байгууллагууд дээрх журмыг мөрдөж ажиллаж амьдарна уу.