Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

Агаар бохирдуулагч хүхэрлэг хий /SO2/, Азотын давхар исэл /NO2/-ийн 2008-2019 оны дундаж

Агаар бохирдуулагч хүхэрлэг хий /SO2/, Азотын давхар исэл /NO2/-ийн 2008-2019 оны дундажтай танилцана уу

/upload/files/Агаар бохирдлын дундаж.pdf