Хог хаягдлын мэдээллийн сан

Цэвэр сайхан орчин сарын аянд тэргүүн байр эзэллээ Цэвэр сайхан орчин сарын аянд тэргүүн байр эзэллээ Дэлгэрэнгүй...
Хогийн сав, бункерын тоог нэмэгдүүллээ Хогийн сав, бункерын тоог нэмэгдүүллээ. Дэлгэрэнгүй...
“ХОГГҮЙ АЛТАЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” АЙМГИЙН ТӨВИЙН ЭЗЭНГҮЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭР “ХОГГҮЙ АЛТАЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” АЙМГИЙН ТӨВИЙН ЭЗЭНГҮЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ Дэлгэрэнгүй...
“ECO SELFIE ” FACEBOOK CHALLENGE САРЫН АЯНЫ УДИРДАМЖ “ECO SELFIE ” FACEBOOK CHALLENGE САРЫН АЯНЫ УДИРДАМЖ Дэлгэрэнгүй...
Байгальд ээлтэй хүүхэд Аймаг, орон нутгийн нийгэм, эдийн засаг хөгжихийн хэрээр байгаль орчин доройтож, экосистемд өөрчлөлт орж байгаа өнөө үед ногоон хөгжил, орчны эрүүл ахуйг сайжруулах , модыг тарьснаар бид ирээдүйдээ ям Дэлгэрэнгүй...
ОРЧНЫ БОХИРДОЛЫГ БУУРУУЛАХ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ОРЧНЫ БОХИРДОЛЫГ БУУРУУЛАХ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛлаа Дэлгэрэнгүй...