Хог хаягдлын мэдээллийн сан

Химийн бодис ашиглагддаг ТЭСРЭХ БОДИСЫН, АГУУЛАХ ЦОГЦОЛБОР болох “Бласт” ХХК-ийн

Химийн бодис ашиглагддаг ТЭСРЭХ БОДИСЫН ҮЙЛДВЭР, АГУУЛАХ ЦОГЦОЛБОР болох “Бласт” ХХК-ийн Алтай хүдэр дэхь салбарын үйл ажиллагаатай танилцлаа.