Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

"ӨНӨӨДРӨӨС САЙХАН МАРГААШ" ЦЭВЭР АГААР 2-р хэсэг