Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

Цэвэр агаар төслийн сайжруулсан зуухны аюулгүй ажиллагаа