Амьтны мэдээллийн сан

Говь-Алтай аймгийн амьтаны аймаг Монгол улсын нутаг дэвсгэр тархан байршсан 29 зүйлийн амьтнаас манай аймагт Тахь, Хулан, Хавтгай, Аргаль, Янгир, Бөхөн, Хар сүүлтий, Буга зэрэг 8 зүйлийн гөрөөс, Мазаалай, Ирвэс, Булга, С Дэлгэрэнгүй...