ургамал мэдээллийн сан

Говь-Алтай аймагт бүртгэгдсэн эмийн ургамал Эмийн ургамал Монголчууд дэлхийн бусад орны ард түмний нэгэн адил хүн, малын элдэв өвчинтэй тэмцэхэд өөрийн орны ургамал, эрпэс, амьтнаас гаралтай олон төрлийн эмийн бодисыг дээр үеэс үе улируулан хэр Дэлгэрэнгүй...