Химийн бодисын мэдээллийн сан

Түгээмэл ашиглагддаг 250 химийн хорт болон аюултай бодис

Түгээмэл ашиглагддаг 250 химийн хорт болон аюултай бодисын хор аюулын лавлах мэдээллийг доорх линкээр орж үзнэ үү.

http://www.mne.mn/chemical/images/content/uploaded/Angilal/toxicref110503_4dbfc1b638e5c.htm