Химийн бодисын мэдээллийн сан

Бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээ Тухай химийн бодисын монгол нэр, олон улсын нэр, кассын дугаар, хамаарах субьект-р нь доорх линкээр орж үзнэ үү. Дэлгэрэнгүй...
Химийн хортой болон аюултай бодисын ангилал Химийн бодисын ашиглалт, тээвэрлэлт, хадгалалтын үеийн аюулгүй ажиллагааг хангах, химийн бодис бүрээр нэгдсэн нэг ойлголттой байх зорилгоор НҮБ-аас 1999 онд “НҮБ-ын аюултай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж, арг Дэлгэрэнгүй...