Химийн бодисын мэдээллийн сан

ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЛИЙН БОЛОН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ Химийн хортой, аюултай бодис, бүтээгдэхүүний үзүүлэх хор аюул, түүнээс хэрхэн хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдээллийг товч, ойлгомжтойгоор илэрхийлэх зорилгоор химийн бодисын хаяг, шошго дээ Дэлгэрэнгүй...