Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлал

Сургалт семинар

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас 2016 оны 05 дугаар сарын 04-07-ны өдрүүдэд "Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь" сургалт семинарыг Аялал жуулчлалын бүс нутаг болох Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд  зохион байгуулагдлаа.

Уг сургалт семинарт орон нутгийн аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэд, аж ахуйн нэгж болон 21 аймгийн аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтнүүд оролцлоо.