Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлал

Уур амьсгал, цаг уур Тус аймаг нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Аймгийн ихэнх нутаг нь далайн төвшнөөс дээш 2000 гаруй метр өргөгдсөн уулархаг гадаргатай, говиос таг хүртэл байгалийн хэд хэдэн бүслүүрийг хамардаг. Жи Дэлгэрэнгүй...
Газарзүйн байршил Говь-Алтай аймаг Монгол улсын баруун урд хэсэгт Хойд өргөрөгийн, баруун уртрагийн солбилцолд нийтдээ 142.2 мянган хавтгай дөрвөлжин км нутаг эзлэн оршдог бөгөөд хойд талаараа Завханы Шилүүстэй , Цагаа Дэлгэрэнгүй...
Говь-Алтай аймгийн танилцуулга Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэг Дэлгэрэнгүй...