Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлал

Нар элс-бөөрний сувилал Тус сувилал Говь-Алтай айм¬гийн Бигэр суманд байрладаг. Халуун элс, ингэний хоормогт голлосон эмчилгээ хийдэг аж. Дэлгэрэнгүй...
Шимт элс -Бөөрний сувилал Бөөрний магадлан итгэмжлэгдсн элсэн сувилал Дэлгэрэнгүй...
Дүгнэн сувилал Жаргалан суманд Дөрөөн нуурын дэргэд байршиж үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Дэлгэрэнгүй...
Монцулхир амралтын газар “Ìîíöóëõèð”-ÕÕÊ-íû “Ìîíöóëõèð” æóóë÷íû áààç íü Àëòàé õîòîîñ 58 êì çàéíä Òàéøèð ñóìûí íóòàã Óëààíáîîìûí õàâöàë ãýäýã áàéëãàëèéí ¿çýñãýëýíò ãàçàð áàéðëàäàã. Дэлгэрэнгүй...
Тайгам тал зочид буудал Зочид буудал, зоогийн газрын зориулалттай Зочид буудал 11өрөөтэй 20 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай, зоогийн газар 25 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. Дэлгэрэнгүй...
Eнтүм Зочид буудал Тус буудал нь 2016 онд ашиглалтанд орсон. Дэлгэрэнгүй...
Жуулчин-Алтай жуулчны бааз Жуулчин-Алтай ХХК нь анх 1991 онд байгуулагдсан. Нэг удаадаа 40-50 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай 15 Гэр ,Ресторан, боловсон ариун цэврийн өрөө,халуун устай, эрчим хүч төвийн холболттой.Аялал жуулчла Дэлгэрэнгүй...
Хүнхэр амралт аялал жуулчлалын цогцолбор Хүнхэр амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор Аялалын1-р маршрутын дагуу байдаг Жаргалан сумын нутагт Хүнхэрийн голд Алтай хотоос 70 км зайтай оршдог. 58 өрөө, 140 ор, Ор хоног-10000 Khunkher_tour@yahoo.c Дэлгэрэнгүй...
Эрээн нуур жуулчны бааз Эрээн нуур" Жуулчны бааз Компаний нэр:Уран тахилтХХК Баазын нэр: "Эрээн нуур" Жуулчны бааз Байршил:Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын нутаг Их Монголын элсний өмнөд хэсэгт орших байглийн үзэсгэлэнт "Эр Дэлгэрэнгүй...
Зочид буудал Амар- Алтай зочид буудал  Шинээр ашиглалтанд орсон  Орчин үеийн загвар дизайнаар баригдсан  Халуун хүйтэн устай  Тохилог тав тухтай  Төв зам дагуу байрлалтай Дэлгэрэнгүй...
Зочид буудал Алтай зочид буудал нь энгийн болон хагас люкс, люкс зэрэглэлийн 15 өрөөнд нэг дор 30 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. Дэлгэрэнгүй...