ойн мэдээллийн сан

Говь-Алтай аймагт “Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд 2011-2012 онд байгуулсан ойн зурвас байгуулсан болон улсын төсвийн хөрөнгөөр ойжуулалтын ажил хийсэн аж ахуй нэгжийн судалгаа

Говь-Алтай аймагт “Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд 2011-2012 онд байгуулсан ойн зурвасын судалгаа

Д/д

Сумын нэр

Аж ахуй нэгжийн нэр

Тарьсан модны төрөл зүйл

2008-2009он

Сумын нэр

Аж ахуй нэгжийн нэр

Тарьсан модны төрөл зүйл

2010-2011 он

Талбай

/га/

Амьдралт %

Мөнгөн дүн

Талбай

/га/

Амьдралт

%

Мөнгөн дүн

1

Дэлгэр сум Гуулин тосгон

“Алтайн дээж” хоршоо

Улиас, Бургас, Шар хуайс

15

80

13200,0

Шарга сум

Дунд шарын гол ХХк

Чацаргана хайлаас улиас шархуайс

10га

87%

11000.0

2

Дэлгэр сум Гуулин тосгон

“Канал-Гуулин” хоршоо

Улиас, Чацаргана

10

92

8800.0

Есөнбулаг сум

ЗДТГ

Улиас хайлаас бургас

10 га

80%

11000.0

3

Дэлгэр сум Гуулин тосгон

“Жимсгэнэ Гуулин”хоршоо

Улиас, Бургас, Харгана

10

82

8800.0

Дэлгэр сум Гуулин тосгон

“Жимсгэнэ Гуулин”хоршоо

Улиас бургас

5га

82%

5500.0

4

Жаргалан сум

“Уран байгаль трейд” ХХК

Бургас, Улиас Чацаргана

5

95

4400.0

Дэлгэр сум Гуулин тосгон

“Алтайн дээж” хоршоо

Улиас чацаргана

5га

75%

5500.0

5

 

 

 

 

 

 

Хөхморьт сум

Элсний яргуй

Улиас бургас

5га

81 %

5500.0

6

 

 

 

 

 

 

Дэлгэр сум

Гуулин тосгон

Улиас бурхас шар хуайс

5га

85%

5500,0

Дүн

40га

 

35200.0

Дүн

40га

 

44000.0

 Говь-Алтай аймагт  2011-2012 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр ойжуулалтын ажил хийсэн аж ахуй нэгжийн судалгаа

Д/д

Сумын нэр

Аж ахуй нэгжийн нэр

Тарьсан модны төрөл зүйл

2008 -2009 он

Сумын нэр

Аж ахуй нэгжийн нэр

Тарьсан модны төрөл зүйл

2011-2012 он

Талбай

/га/

Амьдралт %

Мөнгөн дүн

Талбай

/га/

Амьдралт %

Мөнгөн дүн

1

Бигэр сум

“Бигэр-Мянгай” хоршоо

Чацаргана

27

82

4050.0

Бигэр сумын

Өөшийн гол Д.Чүлтэм

Улиас бургас хайлаас

5га

80%

5500,0

2

Есөнбулаг сум

“Алтайн жавхлан ОНӨҮГазар

Шинэс, Бургас, Шар хуайс

27

81

4050.0

Есөнбулаг сумын

“Ногоон нөхөрлөл”

Хайлаас улиас

5га

75%

5500,0

3

Есөнбулаг сум

Аймгийн НҮГазар

Улиас, бургас, шар хуайс

40

 

3200.0

Есөнбулаг сумын

Иргэн Ө. Наранбаатар

Хайлаас шар хуайс

5га

90%

5500,0

4

Шарга сум

Аймгийн мод үржүүлгийн газар

Чацаргана, Шар хуайс

6

80

900.0

Чандмань сумын

иргэн У.Батмөнх

Улиас бургас

5га

79%

5500,0

5

Цогт сум

ГИДЦГ-ын ХЗ-ын ботаникын цэцэрлэг

Агч, Харгана,

Сухай, Жигд

6.6

82

1000.0

Шарга сумын

“Дунд шар” ХХК

Чацаргана улиас

10га

92%

2100,0

6

Есөнбулаг сум

ЗДТГ

Шар хуайс, Агч,

Чацаргана, Бургас

10

83

1500.0

Дарив сумын

“Дэлгэр салаа” нөхөрлөл 

Улиас бургас

5га

76%

1050,0

7

Халиун сум

Намалзахын хишиг хоршоо

Бургас, Улиас, Хайлаас, Шар хуайс

10

75

1500.0

Бигэр сумын

“Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо” ТББ 

улиас

5га

80%

5500,0

8

Бугат сум

“Цэцэрлэгжүүлэгч”хоршоо

Улиас, Шар хуайс

3.4

78

500.0

 

 

 

 

 

 

9

Есөнбулаг сум

12 жилийн 1-р сургууль

Шар хуайс, Хайлаас,Бургас

6.6

78

1000.0

 

 

 

 

 

 

10

Есөнбулаг сум

АСЗХолбоо

Улиас, Гацуур, Хайлаас

3.4

82

500.0

 

 

 

40га

81,7%

30650,0

Дүн

140 га

 

18200.0