ойн мэдээллийн сан

Мод үржүүлгийн газруудын судалгаа

Байгууллага аж ахуйн нэгжийн нэр

Мод үржүүлгийн газрын байршил /сум /

Мод үржүүлгийн газрын нийт талбай /га/

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр

Услалтын нөхцөл

Ажилчдын тоо

Ургуулсан тарьц

 /үрийн талбайд ургаж буй шилмүүст модны тарьц, үрээр ургуулсан 1-2 настай навчит модыг /

Ургуулсан суулгац

/мөчрөөр ургуулсан навчит мод, бойжуулах талбайд шилжүүлэн ургуулсан шилмүүст болон навчит модны суулгац /

Улсын

Хувийн

Модны төрөл

Суулгацын тоо

Модны төрөл

Суулгацын тоо

1 наст

2-3 наст

4 өөс дээш

1 наст

2-3 наст

4-с дээш

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

9

10

11

1

“Ногоон хаалга “ ХХК

Шарга сумын  Улаан туг багийн нутаг Дунд шарын аманд

4 га

+

+

Усалгааны систем

Б-2

 

Хайлаас

1000

500

300

Улиас

250

650

1200

Улиас

800

500

500

Бургас

 

300

 

Шар хуайс

1000

200

 

Хайлаас

 

250

200

Чацаргана

 

300

400

Агч

 

100

 

Шар хуайс

 

500

350

Цагаан хуайс

 

150

 

2

Говийн их ДЦГ-ын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа

 

Цогт сумын Баянтоорой, Уртын булаг

 

4га

+

 

Булгийн ус, гар аргаар

Б-1

У-1

Жигд

1500

1800

1200

 

 

 

 

Агч

1000

800

500

Сибирийн улиас

300

600

500

Шар хуайс

2000

2000

200

Мөнгөлөг улиас

 

100

 

Чацаргана

2000

2000

160

Бургас

 

100

200

Монгол бүйлс

400

 

 

Сухай

 

150

200

Хайлаас

 

500

500

Тоорой

50

 

 

3

Айсуй-Алтай ХХК

Бигэр сум.Өөшийн булаг

6 га

+

+

Гар аргаар

Б-3

Хайлаас

 

 

 

Хайлаас

 

 

 

Бургас

 

 

500

 

Бургас

 

 

300

Улиас

 

 

800

 

Улиас

 

100

500

Чацаргана

 

800

 

Чацаргана

 

 

1000

4

Дэлгэр сум

Гуулин тосгон “Агар Гуулин” Энэбиш

10 га

+

+

Сувгаар мотфомф ашиглан

Б-2

 

 

 

 

Улиас

2000

800

 

 

 

 

 

бургас

 

9800

 

5

Дэлгэр сум

Гуулин тосгон “жимсгэнэ Гуулин” Дагвадорж

2га

+

+

Сувгаар мотфомф ашиглан

Б-2

Хайлаас

 

3000

 

Улиас

 

800

 

 

 

 

 

Бургас

4000

2000

 

 

 

 

 

чацаргана

 

10000

 

                                                                                                            БҮГД

9700

13400

3360

 

6600

26600

4850