Ан амьтныг үрих, хавх тавьж агнахыг хориглоно !!!
Бусад видео мэдээ
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.