Биотехнологи, Биоаюулгүй байдал ногоон эдийн засагт ямар ач тустай вэ? - Ногоон Хөгжил 2013.01.05
Бусад видео мэдээ
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.