Ногоон Хөгжил 2013.05.15 Ховор ан амьтан агнах, барих тусгай зөвшөөрөл.
Бусад видео мэдээ
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.