Ногоон хөгжил 2013.12.18 - Уур амьсгалын өөрлөлтөнд зохицон дасах
Бусад видео мэдээ
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.