усны мэдээллийн сан

Говь*Алтай аймгийн 18 сумаас Халиун сум голын ус, Алтай, Тонхил, Цогт, Чандмана сумд голын ус болон худгийн ус, бусад сумд худгийн ус хэрэглэж байна. Дэлгэрэнгүй...
АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР УНДНЫ УСНЫ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ Шалгалтыг Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө, аж ахуй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч О.Мөнхбаатар, сумдын Дэлгэрэнгүй...