усны мэдээллийн сан

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН РАШААН АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛ Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын Бүрэн багийн нутаг “Дөрөөн” нуурын ойролцоох Дүгнэн хайрхан уулаараа нэрлэсэн “Дүгнэн” нэртэй сувилал саяхнаас үйл ажиллагаагаа эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УС АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛ Говь-Алтай аймагт энэ онд ус ашиглалан үйл ажиллага явуулж байгаа 109 аж ахуй нэгж байгууллага байна. Дэлгэрэнгүй...
Ус ашиглалт, ба хэрэглээ Тус аймгийн хүн амын унд – ахуйн ус хэрэглээний 80 орчим хувийг газрын доорхи усаар хангадаг. Дэлгэрэнгүй...