усны мэдээллийн сан

Говь-Алтай аймгийн рашаан Халиун сумын Уст Чацран, Жаргалан сумын Хүнхэр зуслан зэрэг өвөрмөц бодис бүхий азотот болон янз бүрийн найрлагатай рашаан ус элбэг Дэлгэрэнгүй...