усны мэдээллийн сан

Гадаргын усны нөөц, горим, хангамшилт, гол горхи, нуурын усны ширгэлт. гадаргын усны чухал төрөл болох нуураар харьцангуй баялаг бөгөөд гол төлөв техтоник хөдөлгөөний гаралтай Ихэс /шүүтэй/, Шаргын Цагаан нуур /хоолны давстай/, Сангийн далай /салхин хуримтлалын гаралтай, Дэлгэрэнгүй...