усны мэдээллийн сан

Гүний усны нөөц.

Газрын доорх  ул хөрсний ус 0.10 шоо км, ,   ашиглах боломжит нөөц  0.03 шоо км байна. Усны эрэл хайгуулын ажлыг арван хоёр жилийн өмнө Японы засгийн газрын “ЖАЙКА “ байгууллагын хүч хөрөнгө, мэргэжилтний тусламжтайгаар гурван жил хийж, 12 цооног өрөмдөж усны нөөцийг тогтоох арга хэмжээ авсан байна.

Аймгийн газрын доорхи ус дунджаар1200-3200 м өндөрт урсан өнгөрөх бөгөөд нутгийн зонхилох хэсэгт 5 мм -ээс доош хэмжээний урсац байх ба нутгийн өндөр уулсын таг болон цээжин биеийн багахан хэсэг газарт 5-10мм илүү хэмжээний урсацтай.

 

Усны хайгуул судалгаа шинжилгээний үр дүн.

Нөөц нь батлагдсан газрын доорхи усны ордуудын бүртгэл.

Ордын нэр

Байршил

 

Нөөц м3/хон

 

Эрдэсжилт мг/л

 

Ерөнхий хатуулаг

 

У

У

1

Далан түрүүний урд гол

94 40 00

45 56 50

345,0

тодорхойлоогүй

9,5

2

Далан түрүүний хойд гол

94 39 00

45 58 08

864,0

0.4-0.5

5,5

3

Өгөөмөр

95 02 00

46 01 30

1900,0

тодорхойлоогүй

5,35

4

Баянтоорой

96 12 00

44 44 00

26733,0

251-495

8,3

5

Гуулингийн цагаан тохойн орд

97 19 30

46 37 30

10853,5

тодорхойлоогүй

2.4-4.1

6

Олон нуур

96 15 00

46 15 01

864,0

210

1,92

7

Олон нуур

96 21 30

46 16 01

518,0

320-540

5.5-6.8

8

Шар булаг

96 03 00

46 20 00

21,3

399

7,4

9

Шаргын хөндийн ба Нарванчин

95 13 00

46 20 00

7776,0

472,8

2,85

10

Харзат

96 07 45

46 10 00

4209,0

0.38-0.5

3.6-8.1

11

Харзат

96 10 00

46 10 00

3991,0

320-540

5.5-6.8

12

Талын шанд

94 30 30

45 00 10

4536,0

 

 

13

Хойд цагаан дэрс

94 38 30

45 58 08

2160,0

тодорхойлоогүй

5,8

14

Хонгил

94 34 00

47 14 00

216,0

1210

2.26-8.5