усны мэдээллийн сан

Алтай өвөр говийн сав газрын захиргаа хамаарагддаг сумдын усны тооллогын тайланг хүлээлгэн өглөө

Алтайн Өвөр Говийн сав газрын захиргаа Говь-Алтай аймгийн ‪#‎Алтай‬,‪#‎Бугат‬‪#‎Төгрөг‬‪#‎Цээл‬‪#‎Цогт‬‪#‎Эрдэнэ‬ сумдын Засаг даргын тамгын газар болон Говь-Алтай аймгийн БОАЖГ -т  2015 оны ‪#‎Усны‬ тоо бүртгэлийн тайланг хүлээлгэн өглөө. 

Тооллогоор: 

Эрдэнэ сумд нийт 274 уст цэг тоологдсоноос 171 худаг, 11 гол, 9 нуур, 82 булаг, 1 цооног тоологдсон байна.

Алтай сумд нийт 198 уст цэг тоологдсоноос 111 худаг, 7 гол, 74 булаг, 6 нуур тоологдсон байна.

Цогт сумд  215 уст цэг тоологдсоноос 117 худаг, 67 булаг, 23 гол, услалтын систем 1, хөв цөөрөм 3, рашаан 1, нуур 2, баянбүрд 1 тоологдсон байна.

Цээл сумд нийт 292 уст цэг тоологдсоноос 122 худаг, цооног 4, булаг 111, нуур 4 рашаан 1, хөв 8, усан сан 4, тоологдсон байна.

Бугат сумын Ферм, Сүүж, Гаханч, багуудад нийт 155 уст цэг тоологдсоноос 44 худаг, 8 гол, 89 булаг, 13 нуур тоологдсон байна.

Төгрөг сумын төгрөгийн эх багийн нийт 42 уст цэг тоологдсоноос 19 худаг, 23 булаг тоологдсон байна.