Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлал

Тэмээн аялал

Говь-Алтай аймгийн “Уран тахилт” ХХК-ийн харьяа “Эрээн нуур” жуулчны баазаас зохион байгуулах Тэмээн аялалын хөтөлбөр

Зуны аялал: 2016.07.15-2016.07.25
Намрын аялал: 2016.09.15-2016.09.25
Үргэлжлэх хугацаа: 10 өдөр, 10 шөнө
Хүний тоо: 3-10
Нийт туулах зам: 1320км
Аялалын үнэ: 2000 ам.доллар /нэг хүн/

Аялалын өдөр

Аялалын төрөл

Чиглэл

Аялалын бүтээгдэхүүн

Зай /км/

Тайлбар

1 дэх өдөр
 

Онгоц

УБ-Завхан, Доной нисэх буудал

 

Нислэг

1050

Аялагчдыг угтан авах, Аялалын хөтөлбөр танилцуулах

1 дэх өдөр

 

4х4
машин

Доной нисэх буудал-Алдархаан сум, Борхын булан

Тэмээтэй танилцаж, аялалын тэмээгээ сонгох

90

Оройн хоол идэж хоноглох

2 дахь өдөр
 

Тэмээ

Борхын булан- Дуут манхан

Тэмээгээр аялах, майханд хоноглох

20

Борхын элс, бургасан шугуй зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газраар аялах

3 дахь өдөр
 

Тэмээ

Дуут манхан- Говь-Алтай, Үүдийн эрэг

Тэмээгээр аялах, Монгол гэр барих, буулгах, нүүлгэх

20

Гэрт хоноглох

4 дэх өдөр
 

Тэмээ

Үүдийн эрэг- Адаг нуур

Тэмээгээр аялах, Малчин айлд зочлох

20

Малын ажил, цагаан идээ хийхтэй танилцаж хонох

5 дахь өдөр
 

Тэмээ

Адаг нуур- Монголын ам

Тэмээгээр аялах, Монголын элсний байгалийн тогтоц ажиглах

20

Чацарган жимсний шугуйд майхан барьж хоноглох

6 дахь өдөр
 

Тэмээ

Монголын ам- Модот хоолой

Тэмээгээр аялах, Байгалийн тогтоц ажиглах

20

Телескоп дурангаар говийн шөнийн тэнгэр ажиглах, од сар харах

7 дахь өдөр
 

Тэмээ

Модот хоолой- Эрээн нуур

Тэмээгээр аялах, Шувууд ажиглах

20

Элсэн манхан дундах үзэсгэлэнт нуур дээр хоноглох

8 дахь өдөр

Тэмээ

Эрээн нуур- Эрээн нуур жуулчны бааз

Элсний фестиваль – 2016
оролцох, Говийн өглөөний нар харах

5

Халуун ус саунд орж аяны алжаал тайлж хоноглох

9 дэхь өдөр
 

Тэмээ

Эрээн нуур жуулчны бааз- Бударгана

Тэмээгээр аялах, Байгалийн тогтоц ажиглах

20

Майханд хоноглох

10 дахь өдөр

Тэмээ

Бударгана- Сангийн далай

Тэмээгээр аялах, Байгалийн тогтоц ажиглах

20

Аялалын хаалт зохион байгуулах