Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлал

Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалыг эрчимжүүлэх нь сургалт

Аялал жуулчлалын байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг стандартын түвшинд хүргэж, мэргэжлийн боловсон хүчний ур чадварыг сайжруулах,  аялал жуулчлалын бизнест иргэдийг татан оролцуулах, аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилготой “Говь-Алтай аймгийн аялал жуучлалыг эрчимжүүлэх нь“ сургалтыг 2015 оны 5 сарын 1-ний өдөр зохион байгуулна. Тус сургалтанд жуулчны бааз, зочид буудлын холбогдох албан тушаалтанаас гадна, аялал жуулчлалын бизнес эрхлэх сонирхол бүхий иргэд  хамрагдах боломжтой тул өргөнөөр хамрагдана уу.

                      

                                                                                                                                      Хэзээ: 2015 оны 05 сарын 01-ны Баасан гаригт 10:00 цагаас

Хаана: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын сургалтын танхим

                 Зохион байгуулагч: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Утас:70484954

“ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ НЬ“ СЭДВЭЭР ЯВУУЛАХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

2015.04.27                                                                                                                                                                                                    Алтай хот

05 сарын 01  

 

 

 

 

 

Цаг

Сэдэв

Агуулга

10.00-10.10

Нээлт

Эдийн засаг, дэд бүтцийн хөгжлийн бодлого эрхэлсэн  орлогч Д.Чинзориг нээнэ.

10.10-11.00

Орон нутагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломж, орон нутгийн иргэдийг татах оролцуулах, хил дамнасан аялал жуулчлал

Аялал жуулчлалын үндэсний төвийн захирал О.Цоодол

11.00-11.30

Аялал жуулчлалын салбарт хийгдсэн  болон хийхээр төлөвлөж буй арга хэмжээ

БОАЖГазрын аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 Б. Жавзмаа

11.30-11.50

Аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудын эрүүл ахуйн халдвар хамгаалал

Мэргэжлийн хяналтын газрын эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Г.Золзаяа

12.00-12.30

Аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудын хоолны чанар, аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар

Мэргэжлийн хяналтын газрын

Хүнсний чанар аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Ч.Батцэцэг

12.30-13.00

Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэхэд тулгарч буй асуудал

Эрээн нуур жуулчны баазын захирал Ж.Гантогтох

13.00-14.00 Завсарлага

14.00-14.30

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн хэрэгжилт болон цаашид анхаарах асуудлууд

БОАЖгазрын газар, газрын хэвлий түүний баялгийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, газар зүйн мэдээллийн систем хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг

14.30-15.00

Стандарт бидний амьдрал

Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс

Баталгаажуулалтын шинжээч Ч.Наранчимэг

15.00-16.00

Аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хэрхэн хөгжүүлэх

Аялал жуулчлалын үндэсний төвийн захирал О.Цоодол

16.00-17.00

Аймгийн аялал жуулчлалын холбоо байгуулах  хурал

Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл оролцож холбоо байгуулах,  холбооны тэргүүн сонгох.

17.00-17.30

Дүгнэлт