Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлал

7. ГИДЦГ-ын “А” хэсэг