Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
"Говь-Алтай аймгийн цөлжилтийн төлөв байдал, менежмент" зөвлөх үйлчилгээний ажлын тайлан

Говь-Алтай аймгийн цөлжилтийн төлөв байдал, менежмент" зөвлөх үйлчилгээний ажлыг  мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэлээ. судалгааны ажлын тайлантай танилцана уу

/upload/files/Report_final_decisionMaker(1).pdf

Мэдээ оруулсан : 2020-03-10 11:00:00
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.