Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
ЗУНЫХАА АМРАЛТААР ЗУГААТАЙ УРАЛДААНДАА ОРОЛЦООРОЙ

Хог хаягдлыг бууруулах, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах, дахин боловсруулахын ач холбогдол, хог хаягдлыг ил задгай шатааснаас үүсэх хортой бодисоос хүний эрүүл мэнд байгаль орчинд үзүүлэх хор нөлөөллийг олон нийтэд таниулах, мэдлэг ухамсрыг дээшлүүлэх зорилгоо “Хог хаягдлаа багасгая, ангилан ялгая, дахин боловсруулъя”сэдэвт зурагт хуудасны, “Хог хаягдлын ил шаталтаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг бууруулъя”  сэдэвт гэрэл зургийн уралдаануудыг БОНХЯ, ШУА-ын Хими, химийн технологийн хүрээлэн, НҮБ, Даян дэлхийн байгаль орчны сан, Нийслэлийн захирагчийн алба хамтран зохион байгуулж байна. Энэхүү уралдаануудын хугацаа нь 2016 оны 6 сарын 01-ний өдрөөс эхлэх ба бүтээл хүлээн авах хугацаа 9 дүгээр сарын 05-ны өдрөөр дуусгавар болно. Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж, шалгарсан бүтээл нь НҮБ-ын өмч болох бөгөөд ном, сурах бичиг, нийтэд зориулсан сурталчилгаанд ашиглах юм байна. Иймд сурагчид, оюутан залуус та бүхнийг уралдаандаа идэвхитэй оролцохыг урьж байна.

“Хог хаягдлаа багасгая, ангилан ялгая, дахин боловсруулъя”сэдэвт зурагт хуудасны уралдааны мэдээлэл

Бүтээлд тавигдах шаардлага:

 1. Уралдаанд оролцогч хүүхдийн насны хязгаар: 10-14 нас;
 2. Нэг оролцогч зөвхөн нэг бүтээл ирүүлэх;
 3. Бүтээл нь зарласан сэдэвт нийцсэн байх;
 4. Усан будгаар зурсан байх;
 5. Бүтээлийг А3 (297 мм х 420 мм) хэмжээтэй цаасан дээр босоо байдлаар зөвхөн усан будгаар зурсан байх;
 6. Бүтээлийг бусдын аливаа туслалцаагүйгээр оролцлогч өөрөө зурсан байх;
 7. Бүтээлийн хамт бүтээлд өгсөн нэр болон зургийн тайлбар, бүрэн гүйцэт, үнэн зөв бөглөсөн уралдаанд оролцогчийн анкет /анкетыг http://www.icct.mas.ac.mn/ -  аас татаж авах/-г ирүүлнэ.

Анхаарах зүйлс:

 1. Бусдын бүтээл болон бүтээлийн хэсгээс хуулбарлан зурах болон оюуны өмчийн эрхийг зөрчихийг хориглоно.
 2. Уралдааны зарласан сэдвээс өөр утга, агуулга илэрхийлсэн бүтээлийг хүлээн авахгүй.
 3. Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдийг буцаан олгохгүй бөгөөд уралдаан зохион байгуулагч талын өмч болно.

Бүтээлийг шалгаруулах: Бүтээлийг хоёр үе шаттай шалгаруулна.

1. Урьдчилан шалгаруулалт: Уралдааныг зохион байгуулагчид болон мэргэжлийн зураач, уран бүтээлчдээс бүрдсэн шүүгчдийн бүрэлдэхүүн зохиомжийн өвөрмөц байдал 30, сэдэвт нийцсэн байдал 40, ур чадвар 30 оноогоор үнэлж шилдэг 20 бүтээлийг сонгоно.  

2. Эцсийн шалгаруулалт: Урьдчилан шалгаруулалтаас шалгарсан 20 бүтээлийг уралдааныг зохион байгуулагч байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын саналаар шалгаруулах бөгөөд эхний 10 байр эзэлсэн бүтээлд дараах шагналыг олгоно. Үүнд:

1-р байр – НЭГ. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /500 000 төг/

2-р байр – НЭГ. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /300 000 төг/

3-р байр – НЭГ. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /200 000 төг/

4-7-р байр – ТУС БҮР НЭГ. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /70 000 төг/

Зохион байгуулагч байгууллагуудын нэрэмжит шагнал – ГУРАВ. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /50 000 төг/-өөр шагнаж, тэргүүн байр эзэлсэн бүтээлийг НҮБ-ын Аж Үйлдвэрийн Хөгжлийн газраас зохион байгуулах бүсийн шалгаруулалтанд оролцуулж, бүсээс шалгарсан нэг хүүхдийг Австри улсын Вена хотод “Шилдэг зурагт хуудас” өргөмжлөлийг гардан авах ёслолд оролцох эрхээр шагнана.

“Хог хаягдлын ил шаталтаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг бууруулъя” сэдэвт гэрэл зургийн уралдааны мэдээлэл

Уралдаанд оролцогчид тавигдах шаардлага:

 1. Уралдаанд оролцогч хүүхэд залуучуудын насны хязгаар15-20 нас;
 2. Мэргэжлийн гэрэл зурагчин биш сонирхогч байх;
 3. Монгол улсын иргэн байх.

Бүтээлд тавигдах шаардлага:

 1. Нэг оролцогч зөвхөн нэг бүтээл ирүүлэх;
 2. Бүтээл нь зарласан сэдэвт нийцсэн байх;
 3. Монголд авсан, өөрийн орны нөхцөл байдлыг тусгасан байх;
 4. Бүтээл нь урд өмнө уралдаан тэмцээнд оролцож, хэвлэл, мэдээлэл, сурталчилгаа зэрэгт тавьж, нийтлүүлээгүй байх;
 5. Бүтээлийг А3 (297 мм х 420 мм) хэмжээтэй цаасан дээр буулгасан байдлаар болон электрон хэлбэрээр CD дээр бичүүлж ирүүлэх;
 6. Зургийн нягтрал 300 dpi, JPEG форматтай, хэмжээ 5 МB-аас хэтрэхгүй байх;
 7. Бүтээл нь дижитал камер болон гар утсаар авсан, өнгөт болон хар цагаан дүрстэй байх (аливаа засвар хийхийг хориглоно);
 8. Бүтээлийн хамт бүтээлд өгсөн нэр болон зургийн тайлбар (хаана, хэзээ авсан зэрэг), бүрэн гүйцэт, үнэн зөв бөглөсөн уралдаанд оролцогчийн анкет /анкетыг http://www.icct.mas.ac.mn/ -  аас татаж авах/-г ирүүлнэ.

Анхаарах зүйлс:

 1. Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлийг буцааж олгохгүй ба бүтээл нь уралдаан зохион байгуулагч талын өмч болно.
 2. Зүй зохисгүй, ёс суртахууны хэм хэмжээг зөрчсөн зургийг хүлээн авахгүй.

Бүтээлийн урьдчилан шалгаруулалт: Уралдааныг зохион байгуулагчид болон мэргэжлийн гэрэл зурагчин, уран бүтээлчдээс бүрдсэн шүүгчдийн бүрэлдэхүүн сэдэвт нийцсэн байдал 30, зохиомж, уран сайхны өвөрмөц байдал 25, ур чадвар 25, өнгө үзэмж, зургийн чанар 20 оноогоор үнэлж, шилдэг 20 бүтээлийг сонгоно.

Эцсийн шалгаруулалт: Урьдчилан шалгаруулалтаас шалгарсан 20 бүтээлийг уралдааныг зохион байгуулагч байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын саналаар шалгаруулах бөгөөд эхний 10 байр эзэлсэн бүтээлд дараах шагналыг олгоно.Үнд:

1-р байр – НЭГ. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /500 000 төг/

2-р байр – НЭГ. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /300 000 төг/

3-р байр – НЭГ. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /200 000 төг/

4-7-р байр – ТУС БҮР НЭГ. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /70 000 төг/

Зохион байгуулагч байгууллагуудын нэрэмжит шагнал – ГУРАВ. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /50 000 төг/-өөр шагнаж, тэргүүн байр эзэлсэн бүтээлийг НҮБ-ын Аж Үйлдвэрийн Хөгжлийн газраас зохион байгуулах бүсийн шалгаруулалтанд оролцуулан, бүсээс шалгарсан нэг оролцогч Австри улсын Вена хотод “Шилдэг гэрэл зураг” өргөмжлөлийг гардан авах ёслолд оролцох эрхээр шагнуулна

Бүтээл хүлээн авах хаяг: ШУА-ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэн, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Улаанбаатар 13330

Харилцах утас: 99201163, 99075616, 88093138, 88053533

Вэб-сайт: http://www.icct.mas.ac.mn/

Мэдээ оруулсан : 2016-07-21 10:30:02
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.