Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Говь-Алтай аймгийн "Цөлжилтийг сааруулах дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөө"

 

ЗГ-ы 2010 оны 90 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Говь-Алтай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 51 дүгээр тогтоолоор  “Цөлжилтийг сааруулах дэд хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г батлан гаргасан билээ. Тус хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 1 дүгээр үе шат/2010-2015он/ дуусч байгаатай холбогдуулан үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид эрчимжүүлэх чиглэлээр холбогдох байгууллагуудыг хамруулсан уулзалт, хэлэлцүүлэгийг 2016.06.17-ны өдөр хийхээр төлөвлөөд байна. 

Мэдээ оруулсан : 2016-04-27 15:00:00
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.