Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Аймгийн засаг даргын захирамжийн биелэлт /2014 оны жилийн эцсийн байдлаар /
Мэдээ оруулсан : 2015-08-24 13:50:06
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.