Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Аймгийн засаг даргын захирамжийн биелэлт /2014 оны хагас жилийн байдлаар/
Мэдээ оруулсан : 2015-08-24 12:13:34
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.