Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт /хагас жилийн байдлаар/ /
Мэдээ оруулсан : 2015-08-24 12:03:58
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.