Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2014 оны албан бичгийн шийдвэрлэлтийн тайлан

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар (2014.01.01-2014.12.31) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хандаж иргэдээс бичгээр 55 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Эдгээр санал хүсэлт, өргөдөл гомдол нь  55  буюу 100 хувь  хуулийн хугацаандаа шийдвэрлэгдэж хариу өгөгдсөн байна.

 

Мэдээ оруулсан : 2015-02-09 10:27:16
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.